GALLERY

บทความ เกร็ดความรู้

4 ข้อควรรู้ไว้ เกี่ยวกับการตรวจรับบ้านก่อนรับโอน

การตรวจรับบ้าน คือ การตรวจสอบงานขั้นสุดท้ายก่อนจะลงนามรับบ้าน หรือเรียกว่าสั้นๆ ว่า เซ็นรับโอน เป็นขั้นตอนที่ท่านเจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญและต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนมากๆ ในการพิจารณา เนื่องจากเมื่อท่านผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว ถือว่าเรายอมรับกับสภาพบ้านที่โครงการขายให้เรา การร้องขอให้โครงการแก้ไขบ้านหลังจากเซ็นรับโอนมักเป็นเรื่องที่ยาก เพราะทางโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขงานให้กับลูกค้าที่ยังไม่ยอมเซ็นรับโอนก่อนเพื่อปิดยอด ดังนั้นท่านอาจจะต้องยอมใจแข็งสักหน่อย ต้องให้บ้านผ่านมาตรฐานทางการก่อสร้างและเรามีความพึงพอใจก่อนที่จะเซ็นรับนะครับ อย่างไรก็ตาม [...]